A Đúng Rồi Tập 9 FULL | Lê Nhân – Tuấn Kiệt

290
Published on 13/12/2019 by

Gameshow A Đúng Rồi tập 9 Full HD phát sóng ngày 13/12/2019 với 2 khách mời Lê Nhân và Tuấn Kiệt.

Dương Lâm đặt tên cho chú vịt là “Dạ” rồi nhận “quả báo” từ Lâm Vỹ Dạ

#AĐR #LeNhan #TranTuatKiet #LamVyDa #MacVanKhoa #LeDuongBaoLam

Category Tag

Bình Luận

avatar