Ai Dựa, Dựa Ai | Hài Trấn Thành – Chí Tài – Tiến Luật – Phi Nhung

1,049
Published on 04/07/2018 by

Hài kịch “Dựa Ai, Ai Dựa” với sự tham gia của Trấn Thành, Chí Tài, Lê Khánh, Tiến Luật, Phi Nhung, đem lại nhiều tràng cười và một câu chuyện đáng suy ngẫm…

Category Tag

Bình Luận

avatar