Ai Dựa, Dựa Ai | Hài Trấn Thành – Chí Tài – Tiến Luật – Phi Nhung

888
Published on 04/07/2018 by

Hài kịch “Dựa Ai, Ai Dựa” với sự tham gia của Trấn Thành, Chí Tài, Lê Khánh, Tiến Luật, Phi Nhung, đem lại nhiều tràng cười và một câu chuyện đáng suy ngẫm…

Chia sẻ với bạn bè
Category Tag

Bình Luận

avatar