Alibaba Và 40 Tên Cướp Hại Não | Trấn Thành – Hữu Tín X-Pro

1,666
Published on 12/07/2018 by

Tiểu phẩm hài “Alibaba và 40 tên cướp hại não” với màn tung hứng giữa Trấn Thành và Hữu Tín, trưởng nhóm hài X-Pro chắc chắn sẽ khiến bạn cười không nhặt được mồm…

Category Tag

Bình Luận

avatar