Băng Cướp Cà Tưng | Xuân Nghị – Thanh Tân – Duy Phước

895
Published on 05/08/2018 by

Tiểu phẩm hài “Băng cướp cà tưng” qua phần trình diễn của bộ 3 Thanh Tân – Xuân Nghị – Duy Phước. Bộ 3 nhây và lầy này sẽ đem đến những tràng cười nghiêng ngả.

Category

Bình Luận

avatar