Người Đàn Bà Đãng Trí | Hài Trường Giang – Trấn Thành – Chí Tài – Việt Hương

535
Published on 11/12/2017 by haitruonggiang

Share and enjoy !

Pocket

Hài kịch “Người đàn bà đãng trí” với dàn danh hài Trường Giang, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi Trường Giang thẳng tay đánh Việt Hương…

Người Đàn Bà Đãng Trí | Hài Trường Giang – Trấn Thành – Chí Tài – Việt Hương
Rate this post
Category Tag