Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 4 Tập 4 Full | Hài Trường Giang – Hoài Linh – Trấn Thành

1,953
Published on 24/12/2017 by

Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 4 Tập 4 FULL với sự tham gia của các khách mời: Will, La Quốc Hùng, Sĩ Thanh, Tấn Hoàng cùng dàn trưởng phòng là các danh hài Trường Giang, Trấn Thành, Hoài Linh, Trung Dân, Hồng Đào, Hoàng Sơn, Tự Long…

Category Tag