Quá Khứ Tội Lỗi | Hài Trường Giang – Trấn Thành – Việt Hương – Chí Tài

670
Published on 02/01/2018 by

Hài kịch “Quá khứ tội lỗi” với diễn xuất của bộ tứ danh hài Trường Giang, Trấn Thành, Chí Tài, Việt Hương đem đến một câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình…

Quá Khứ Tội Lỗi | Hài Trường Giang – Trấn Thành – Việt Hương – Chí Tài
Rate this post
Category Tag