Tinh Lâm Đại Chiến Valak | Hài Huỳnh Lập – Quang Trung – Lê Nhân

511
Published on 24/10/2018 by

Hài Huỳnh Lập mới 2018  “Tinh Lâm Đại Chiến Valak” với sự tham gia của Huỳnh Lập, Quang Trung, Lê Nhân. Nội dung xoay quanh việc Tinh Lâm (trong Web Drama Ai Chết Giơ Tay) đi tìm hiểu và thu phục Valak đang lộng hành.

Category Tag