Tuyệt Chiêu Gọi Điện Cho Bồ | Lê Khánh – Hứa Minh Đạt – Tấn Hoàng

204
Published on 16/08/2018 by

Tiểu phẩm hài “Tuyệt Chiêu Gọi Điện Cho Bồ Nhí” qua sự thể hiện của Lê Khánh, Tấn Hoàng, Hứa Minh Đạt, Dũng Nhí… để xem cách gọi điện cho bồ nhí ngay trước mặt vợ như thế nào!

Category